Slide1 ASOCIAȚIA CULTURALĂ Colecția
Alois Weil
Slide1 ASOCIAȚIA CULTURALĂ Colecția
Alois Weil
Slide1 ASOCIAȚIA CULTURALĂ Colecția
Alois Weil
Logo Alois Weil_font si curbe-02
Istorie, Economie, Artă, Pasiune

Asociația culturală "Colecția Alois Weil"

Asociația culturală ,,Colecția Alois Weil”, constituită în anul 2019, are ca și obiective promovarea hârtiilor de valoare istorice, fie emise pe teritoriul actual al României, fie emise în legătură de proiecte economice de pe teritoriul actual al României, prin includerea lor în lucrări de specialitate, prezentări și expoziții, dar și colaborarea între colecționari și comunitatea științifică, precum și colaborarea cu instituții locale, naționale și internaționale, în vederea valorificării superioare a ansamblului colecției.

Alois Weil
DESPRE CARTE

Alois Weil

Baza colecției este formată din hârtii de valoare istorice, diferite alte documente ale societăților pe acțiuni emitente, cum ar fi, livrete de depuneri, plicuri și facturi cu antet, statute, rapoarte și dări de seamă, la care se adaugă și alte materiale, precum fotografii de arhivă, cărți poștale, medalii, insigne etc., care vin să completeze dimensiunea istorică a companiilor. De regulă, piesele din cadrul colecției, sunt prezentate pe pagina asociației în mod gradual, odată ce a fost finalizat procesul de cercetare științifică, materializat prin articole sau lucrări de specialitate.

Cu valoare
TITLURI

Cu valoare

Societățile pe acțiuni și hârtiile de valoare istorice emise de către acestea, subsumează dimensiunea multietnică a culturii economice românești, maghiare, germane (săsești și șvăbești), evreiești, sârbești etc., adică a unor interferențe multietnice, integrate în ansamblul economic european. Dincolo de valențele integratoare ale colecției, se dorește o popularizare a hârtiilor de valoare istorice autohtone, în speranța că acest fascinant domeniu va trezi interesul a numeroși viitori colecționari.

Carte noua
Alois Weil

Carte noua

Materialul face parte din seria lucrărilor centrate pe colecția Alois Weil – colecție dedicată hârtiilor de valoare istorice, mai precis acțiunilor emise de către societățile de profil. Tematica propusă se dorește a fi o privire de ansamblu și o incursiune modernă în istoria și economia arădeană, în modul în care acestea s-au întrepătruns de-a lungul timpului, în încadrarea regiunii în fenomene istorice și economice europene, sau chiar mondiale, printr-o abordare multidisciplinară, care încearcă să trezească interesul cititorului pentru economie,

BLOG

Ultimele articole