Asociația culturală "Colecția Alois Weil"

Cine suntem și ce obiective avem

Asociația culturală ,,Colecția Alois Weil”, constituită în anul 2019, are ca și obiective promovarea hârtiilor de valoare istorice, fie emise pe teritoriul actual al României, fie emise în legătură de proiecte economice de pe teritoriul actual al României, prin includerea lor în lucrări de specialitate, prezentări și expoziții, dar și colaborarea între colecționari și comunitatea științifică, precum și colaborarea cu instituții locale, naționale și internaționale, în vederea valorificării superioare a ansamblului colecției. Preocupările vizează un domeniu mai puțin cunoscut, legat de istoria societăților pe acțiuni și rolul lor în dezvoltarea economică a regiunilor, unde acestea au activat. Alături de acțiuni mai sunt valorificate și împrumuturile emise de către stat, orașe sau cele comunale.

Societățile pe acțiuni și hârtiile de valoare istorice emise de către acestea, subsumează dimensiunea multietnică a culturii economice românești, maghiare, germane (săsești și șvăbești), evreiești,
ârbești etc., adică a unor interferențe multietnice, integrate în ansamblul economic european. Dincolo de valențele integratoare ale colecției, se dorește o popularizare a hârtiilor de valoare istorice autohtone, în speranța că acest fascinant domeniu va trezi interesul a numeroși viitori colecționari. În acest sens, pagina de internet a asociației pune la dispoziția celor interesați o posibilitate de a se informa și o veritabilă platformă dedicată exemplarelor inedite, în cadrul căreia se pot organiza discuții, postări ale unor articole de specialitate, sau prezentări a unor piese care fac obiectul altor colecții de gen.

Baza colecției este formată din hârtii de valoare istorice, diferite alte documente ale societăților pe acțiuni emitente, cum ar fi, livrete de depuneri, plicuri și facturi cu antet, statute, rapoarte și dări de seamă, la care se adaugă și alte materiale, precum fotografii de arhivă, cărți poștale, medalii, insigne etc., care vin să completeze dimensiunea istorică a companiilor. De regulă, piesele din cadrul colecției, sunt prezentate pe pagina asociației în mod gradual, odată ce
a fost finalizat procesul de cercetare științifică, materializat prin articole sau lucrări de specialitate. Totodată, pe lângă o selecție geografică, este oferită și o selecție tematică, pe ramuri economice, astfel încât cei pasionați, spre exemplu, de istoria sistemului financiar-bancar, al asigurărilor, a sectorului agricol și cel alimentar, a petrolului, a căilor ferate, sau a industriei miniere, metalurgice și a construcției de mașini, să poată interacționa cu ușurință cu domeniul respectiv.

Cui ne adresăm

Asociația culturală „Colecția Alois Weil” se adresează tuturor celor pasionați de istorie, economie și artă grafică. În special ne adresăm mediului academic, universităților, facultăților de istorie și economie, instituțiilor publice, bibliotecilor, arhivelor, primăriilor, consiliilor județene, camerelor de comerț și industrie, antreprenorilor, firmelor din diferite sectoare de activitate economică, de pe întreg cuprinsul țării, care pot regăsi în activitatea noastră elementul de
continuitate cu tradiția antreprenorială a spațiului românesc. Ne adresăm mediului bancar, din jurul Băncii Naționale, al sistemului de asigurări, mediului bursier, al companiilor multinaționale etc. Nu în ultimul rând, ne adresăm tinerilor, studenților din cadrul profilului economic, bancar, comercial, de geografie economică, artă etc., antreprenorilor de mâine, precum și colecționarilor din toate domeniile înrudite.