COPERTA Actiuni Aradene_post

Colecția Alois Weil

Carte noua – Istorie economică arădeană. Societăți pe acțiuni. Hârtii de valoare istorice

Materialul face parte din seria lucrărilor centrate pe colecția Alois Weil – colecție dedicată hârtiilor de valoare istorice, mai precis acțiunilor emise de către societățile de profil.
Tematica propusă se dorește a fi o privire de ansamblu și o incursiune modernă în istoria și economia arădeană, în modul în care acestea s-au întrepătruns de-a lungul timpului, în încadrarea regiunii în fenomene istorice și economice europene, sau chiar mondiale, printr-o abordare multidisciplinară, care încearcă să trezească interesul cititorului pentru economie, istorie economică, educație financiară, educație antreprenorială, artă grafică și nu în ultimul rând pentru diversitatea culturală a acestor meleaguri. Hârtiile de valoare istorice, asociate societăților pe acțiuni arădene, se situează în istoria economică regională la finalul unui proces istoric, care subsumează o perioadă de timp cuprinsă între debutul activităților economice specifice comunităților locale și prima jumătate a secolului al XX-lea, care a dat substanță celei mai înalte expresii a capitalismului arădean de tip clasic.