weil-Bihoreana

Înființată, în anul 1883, cu un capital de 30.000 Florini, majorat 1893, la 60.000 Florini, devenit 120.000 Coroane; majorat, în anul 1910, la 240.000 Coroane, iar 1914, la 500.000 Coroane. În anul 1920, capitalul social este transformat în 250.000 Lei, și majorat la 500.000 Lei. În anul 1922, majorat la 1.500.000 Lei (figura 5.3.1.1), iar 1925 la 3.000.000 Lei și în anul 1927 la 10.000.000 Lei (figura 5.3.1.2). Compass 1932, Finanzielles Jahrbuch, Rumänien, p. 360. O regăsim, în literatura de specialitate, ca fiind activă, până la naționalizarea sistemului bancar, fără a mai înregistra modificări ale capitalului social. Compass 1944, Finanzielles Jahrbuch, Rumänien, p. 244.