305 2

Banca Centrală pentru Industrie și Comerț S.A. constituită la Sibiu în baza adunării generale de constituire din 29 Aprilie 1929 și a statutelor votate de această adunare.

A fost înregistrată la tribunalul din Sibiu cu deciziunea Nr. CG 111/1-2 din 6 Maiu 1919.
Mutarea sediului să înregistrat la Cluj cu decizia Tribunalului Cluj Nr. 160/920 din 20 Iunie 1920. Publicațiunile sau făcut în Gazeta Oficială a Consiliului dirigenție din Cluj Nr. 15 din 13 Iulie 1920
În refugiu a fost înregistrată în țară cu deciziunea Tribunalului Turda Nr. F. SOC. 1930/1940 din 14 Decembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial Nr. 305 din 30 Decembrie 1940.

Societatea este înmatriculată în Registrul Bancar de pe lângă Camera de Industrie și Comerț din Alba Iulia sub Nr. 27, publicațiunile făcându-se în Monitorul Oficial Nr. 276 din 22 Noiembrie 1940.

Durata societății este nelimitată.

Capital social Lei 100.000.000, repartizat în 200.000 acțiuni nominative de câte 500 Lei fiecare20 acțiuni a 500 Lei

Titlu nominativ deplin vărsat 10.000 Lei

6 Martie 1943